שירותים לבעלי הדירות

line

בניית נציגות בעלי הדירות, הפקת כנסים, ניהול תהליך ההחתמות, ליווי הפרויקט על כל שלביו בהתאם לנדרש (היתכנות, ארגון, החתמות, בניית עבודה קהילתית כדי לשמור על הקשר), שיתוף ציבור.

עבודה עם אוכלוסיות ממגוון מגזרים וגילים, בעלי צרכים מיוחדים פיזיים ונפשיים, וכן עם אוכלוסיות רגישות

הסבר על כל שלב בחיי הפרויקט, זיהוי התנגדויות ומתן מענים ופתרונות, מפגש אישי עם הדיירים, חלוקת מידע כתוב והקניית כלים שיסייעו לעבור את השלבים

טיפול במקרים בעייתיים מהעולם החברתי ומתן פתרונות

גישור לבניית הסכמות בליווי, וכן גישור למתן פתרונות בסוגיות בעייתיות העולות בין התושבים ליזמים.