השירותים שלנו

line

חזון העבודה החברתית עם תושבים ובעלי דירות

החזון שלנו הוא שיתוף של בעלי דירות ודיירים בפרויקטים של התחדשות עירונית לכל אורך שלבי התהליך.

הניסיון שלנו מעיד שכאשר התושבים מרגישים שהם שותפים מלאים בתהליך ההתחדשות העירונית במתחם מתחדש, החסמים מוסרים במהרה והם נוטלים חלק בקבלת החלטות הנוגעות לשיפור איכות חייהם הפיזית והקהילתית. 

הם מובילים שינוי מתוך תחושת אחריות ורצון להשפיע, וכך הפרויקט מתקדם ביתר קלות

יזמים ורשויות מקומיות
בעלי דירות