שירותים ליזמים

line

מתן ליווי חברתי-קהילתי ארוך-טווח עבור היזם ומנהלי הפרויקטים, במטרה לבנות חוסן קהילתי ולהכשיר את הקרקע להבשלת מיזמי התחדשות עירונית, בסיוע עובדים קהילתיים קבועים בשטח.

  • ליווי של בעלי הדירות יד ביד לאורך כל התהליך, תוך הבאת ניסיוננו העשיר לידי ביטוי
  • יעוץ חברתי מקצועי בהתאם לדרישות הרגולטוריות
  • פיתוח אג'נדה חברתית
  • בניית תהליכים נכונים
  • ייעוץ ארגוני חברתי

בניית נציגות בעלי הדירות, הפקת כנסים, ניהול תהליך ההחתמות, ליווי הפרויקט על כל שלביו בהתאם לנדרש (היתכנות, ארגון, החתמות, בניית עבודה קהילתית כדי לשמור על הקשר, שיתוף ציבור.

אבחון מתחם וזיהוי הפוטנציאל ו/או הקשיים לצורך הסקת מסקנות אודות ההיתכנות לבצע ולהשלים את הפרויקט, אודות שיטות הפעולה הרצויות והשיח מול התושבים, היכולת והדרך לקיים שיח נכון ועוד.

שירותי עבודה קהילתית וחברתית עבור רשויות, בניית אסטרטגיה, כתיבת נוהל עירוני, שירות ליווי מתחמים באמצעות עבודה קהילתית ותהליכי שיתוף ציבור ארוכי טווח, הבונים חוסן קהילתי ומכשירים את הקרקע להבשלת מיזמי התחדשות עירונית, בסיוע עובדים קהילתיים קבועים בשטח

מחקר אודות אוכלוסיית בעלי הדירות, המוקדים הקהילתיים וסביבת המגורים, שמטרתו להעלות תובנות שיטיבו את התהליך עם בעלי הדירות וימנעו או יפתרו סוגיות בעייתיות

בנייה אסטרטגית והוצאה לפועל של כנסי דיירים, לרבות פרסום, העברת התכנים ורתימת בעלי הדירות

העברת מידע עשיר לדיירים על שלל פניו של הפרויקט, באמצעות שיח בעל-פה וחלוקת עלוני מידע והסברה

עבודה עם אוכלוסיות ממגוון מגזרים וגילים, בעלי צרכים מיוחדים פיזיים ונפשיים, וכן עם אוכלוסיות רגישות

הסבר על כל שלב בחיי הפרויקט, זיהוי התנגדויות ומתן מענים ופתרונות, מפגש אישי עם הדיירים, חלוקת מידע כתוב והקניית כלים שיסייעו לעבור את השלבים

הסדרת התהליכים בהתאם לרגולציה ולתקנות המשתנות

טיפול במקרים בעייתיים מהעולם החברתי ומתן פתרונות

גישור לבניית הסכמות בליווי, וכן גישור למתן פתרונות בסוגיות בעייתיות העולות בין התושבים ליזמים.

הענקת כלים ליזמים וביצוע גישור במקרים מיוחדים